Artikler

Udskriv

Legionella lukker svømmehallen

.

Der er igen blevet fundet legionella bakterier i vandledningerne i Farum Svømmehal. Derfor er al undervisning og anden svømning aflyst indtil videre. Kommunen afventer resultatet af B-prøven, inden vi ved mere.

Følg med her på siden, eller på kommunens side for at få at vide hvornår hallen åbner igen.

Udskriv

Triathlon igen i år

.

Nu er der kun 11 dage til vores Familie Triatlon, som finder sted 16. maj kl. 11.00. Vi er i skrivende stund oppe på 83 tilmeldte, men vi skal være mange flere. Så til alle svømmere og forældre især, men også til alle andre.

Meld jer til denne udfordring NU!

Online tilmelding er lukket

Se alle tilmeldte her (lukket).

Du kan læse alt om Familie Triatlon her

Udskriv

Generalforsamling 17. marts 2010

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Det er i år et lige år, og derfor er flg. på valg:
Formand Peder Wang Hansen
Henrik Daugbjerg Petersen
Bente Taagholt