Artikler

Udskriv

Sponsorstævne 2011

.

Søndag den 18. september afholdt Farum Svømmeklub sponsorstævne. Vi har nu fået opgjort resultatet. I år blev der svømmet i alt 168 km og stævnet indbragte 152.000 kr.

Reklameblokken her til højre er nu opdateret, og vi vil gerne sige tak til både alle de trofaste samt alle de nye sponsorer. Vi håber også, at alle vil støtte op om vores sponsorer, og have dem i tankerne når der skal handles. Vi mener det, når vi skriver: "Støt dem - de støtter os".

Udskriv

Svømmehal igen genstand for debat i Furesø

.

Sagen om adgang til svømmehalen i Farum er igen til debat i Furesø Avis. Og endnu engang viser den at politikerne enten ikke kan eller vil forstå essensen af problematikken. Følg med i både artikler og debat via links herunder, og giv gerne din mening til kende enten via kommentarer til artiklerne eller som læserbreve:

Politisk ballade om svømmetider
Borgmester: “Opsigelse er for dyrt for Furesø kommune”
"Misforstået hensyn til Team Danmark"
R: Vi har imødekommet svømmeklub

DEBAT: Anvendelsen af Farum Svømmehal
DEBAT: Svømmehallen og Ole Bondos omgang med fakta
DEBAT: Hold nu lige fast i skvulpekanten

Udskriv

Generalforsamling 16. marts 2011

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Udskriv

Debat i Furesø Avis

.

Farum Svømmeklub er i dag på forsiden af Furesø Avis. Artiklerne drejer sig om Farum Svømmeklubs bestræbelser på at forbeholde Farum Svømmehal til de lokale klubber indenfor Furesø Kommune, og ikke give vandtiden til en konkurrerende klub fra nabokommunerne, som lukker deres svømmehaller for at spare penge på de kommunale budgetter.

Der er efterfølgende kommet en del flere indlæg og kommentarer på artiklen. Du finder links til dem alle herunder.

Læs artiklerne her:

"Farum Svømmeklub føler sig svigtet"

"En løsning skal findes nu",

"Udvalgsformand: "Ikke penge til elitesvømningen" ", af Helle Katrine Møller (R) formand for KFIU

"Det handler om løfter", af Gitte Henriksen (SF) medlem af KFIU

"Det handler også om godt politisk håndværk", af Helle Katrine Møller (R) formand for KFIU

"Svømmehalssagen skal genforhandles"

"Farum Svømmeklub ser tiden an"

"DEBAT: Svømmehals-problematikken set fra den anden side", af Ulla Schiellerup, Sigma Eliteudvalg

"DEBAT: Derfor skal Sigma ud af Farum Svømmehal", af Lars Bo Pedersen, formand konkurrenceudvalget i Farum Svømmeklub

 

Ledelsen i Farum Svømmeklub vil selvfølgelig også gerne bidrage til debatten og dette kan ses her:

 

Udskriv

Nye trænerteams på K2 og K3

.

Så er trænerkabalen i konkurrenceafdelingen gået op, med et meget lovende resultat til følge. Det er lykkedes for K-udvalget gennem et hurtigt og intenst rekrutteringsforløb at frembringe en endog meget tilfredsstillende løsning på trænersiden på både K2 (Konkurrenceholdet) og K3 (Talentholdet).

Det nye trænerteam på K2 består af Christoffer Jørgensen (ansvarlig), Johan Ipsen (assistent) og Niklas Hedegaard (assistent). Christoffer kender vi allerede for hans korte, men meget produktive indsats på K3 - Christoffer har på meget kort tid løftet K3 både svømmemæssigt og socialt til et nyt niveau. Johan Ipsen har indtil nu været assistent på Sigma 3 i Birkerød og har tidligere dannet team med Christoffer. Vi glæder os til et inspirerende og succesfuldt samarbejde og ønsker Johan velkommen til Farum Svømmeklub.
Vi er også meget glade for at vores egen Niklas Hedegaard fortsætter som træner og bliver en del af teamet omkring K2. Niklas har som assistent på K3 gennem flere år ydet en rigtig flot indsats i klubbens tjeneste. Niklas vil også i tiden fremover være et vigtigt aktiv for os på trænersiden.


Nyt trænerteam på K3 består af Kasper Blomsterberg og Nicolai Hagen. De to deler trænerposten på holdet. Kasper kommer fra en stilling på 3. holdet i Hillerød Svømmeklub, mens Nicolai kommer fra Birkerød Svømmeklub, hvor han har været assistent på Sigma 4 samt Talentholdet. Vi glæder os til samarbejdet og ønsker Kasper og Nicolai velkommen til Farum Svømmeklub.

De nævnte rokader/rekrutteringer er en væsentlig styrkelse af konkurrenceafdelingen i Farum Svømmeklub, hvor der nu hele vejen i gennem på tværs af holdene vil være en rød tråd med fokus på teknik og svømmernes individuelle differentierede udvikling. Denne fælles linie er et udtryk for den træningsfilosofi, der er lagt op til af cheftræner Thomas Jansson.
 

Udskriv

K2 trænerteam har opsagt deres stillinger

.

Trænerteamet på K2 (konkurrenceholdet), Jakob Vinkler Mortensen og Kristian Kjærgaard, har valgt at opsige deres stillinger med fratrædelse pr. 31. december 2010. Bestyrelsen har accepteret dette og valgt at imødekomme det afgående trænerteams ønske om sidste arbejdsdag mandag d. 20. december.
Farum Svømmeklub vil gerne takke de to for deres indsats gennem mange år i klubben.

 

Udskriv

Bestyrelsesmedlemmer afgår

.

Bestyrelsesmedlem Jens Duus, næstformand og formand for konkurrenceudvalget, har valgt at trække sig fra bestyrelsen pr. den 19-11-2010. Suppleant Jette Sejr Aagaard er indtrådt i bestyrelsen pr. 24-11-2010.

Bestyrelsesmedlem Gitte Letting, medlem af breddeudvalget, har valgt at trække sig fra bestyrelsen pr. den 23-11-2010. Suppleant Hanne Gadfelt er indtrådt i bestyrelsen pr. 24-11-2010.

 

På Bestyrelsesmødet den 24-11-2010 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Næstformand, Lars Bo Pedersen
  • Konkurrenceudvalget, Lars Bo Pedersen (formand), Jette S. Aagard, Peder W. Hansen.
  • Breddeudvalget, Kenneth Johansen (formand), Helle Bastiansen, Hanne Gadfelt.
  • Økonomiudvalget, Ina Rasmussen, Peder W. Hansen.
  • Supportudvalget, Helle Bastiansen (formand), Hanne Gadfelt, Kenneth Johansen, Lars Bo Pedersen.

 

Udskriv

Nye regler og årgangsinddelinger

.

Svømmesektionen i Dansk Svømmeunion har i dag offentliggjort nye regler, som er trådt i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. september.

Reglerne betyder en ændring i årgangsinddeling, således at man skifter årgang den 1. september og ikke som hidtil 1. januar. Det betyder at 2. års juniorer, som troede de skulle have juniormedaljer og rekorder til DKM i december nu bliver rykket op i seniorrækkerne. Samtidig er det besluttet at juniorer ikke kan deltage i seniorfinaler. Det betyder også at årgangssvømmere i efteråret 2010 skifter en årgang op.

For at der ikke skal være forskellige regler i Farum Svømmeklub og resten af Danmark vil klubmesterskaberne den 6. og 7. november blive afviklet efter disse nye årgangsregler.

Læs hele nyheden på www.svoem.org.

Udskriv

Simon Winther forlader Farum Svømmeklub

.

Farum Svømmeklubs elitetræner gennem de sidste 6 år, Simon Winther, har valgt at forlade klubben med udgangen af denne sæson. Beslutningen er blevet meddelt svømmerne på et møde i dag kl 17.30.

 

Udskriv

Opstartstur for konkurrenceafdelingen

.

Så er planen lagt for årets opstartstur. Sæt kryds i kalenderen i weekenden den 27-29 august.

I år tager vi til Møn, og der er mødetid ved svømmehallen fredag kl 15.45. Mere info senere når vi kender alle detaljer. Tilmelding kommer også snart.

Udskriv

Stor hjælp fra konkollegaerne

.

Som man kunne læse her på siden i sidste uge, havde Farum svømmehal besøg af en masse uinviterede gæster under navnet legionella. En ubehagelig lille bakterie, der har det med at slå folk ihjel eller bare gøre dem ualmindeligt syge. Det betød naturligvis, at embedslægen lukkede hallen øjeblikkelig, hvilket er ret tæt på en cheftræners (i hvert fald denne cheftræners) værste mareridt.