Artikler

Udskriv

Fornem pris til ildsjæl i Farum Svømmeklub

.

IMG 4819-2Torsdag den 28. november modtog næstformand i Farum Svømmeklubs bestyrelse, Lars Bo Pedersen, Nordea-fondens ”Det gode liv”- pris (også kaldet Nordea Sportspris). Prisen er et initiativ, som Nordea-fonden gennem mange år har uddelt til dygtige og dedikerede frivillige i landets foreninger.

 

Udskriv

Generalforsamling 12. marts 2013

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Udskriv

Thomas Jansson får ny rolle i Farum Svømmeklub

.

Thomas Jansson har af private årsager ønsket at få en anden rolle end cheftræner i Farum Svømmeklub. Bestyrelsen har med stor beklagelse, men i fuld forståelse, taget dette ønske til efterretning. Efter godt to års virke som cheftræner vil Thomas Jansson fortsat være tilknyttet klubben og agere som rådgiver for bestyrelsen og som mentor for de seniorsvømmere, der under hans virke har gennemgået en markant udvikling i de forgangne to år, og vil endvidere bistå den kommende cheftræner med råd og sparring afhængig af dennes kompetenceprofil.

 

Farum Svømmeklub har med Thomas Jansson ved roret haft fokus på udvikling af voksne atleter i en sport, der i Danmark er præget af, at udøverne stopper langt før, de både fysisk og mentalt er toppet - et tab af talentmasse man inden for sporten ikke kan tillade sig i et land med et befolkningsgrundlag på 5,6 millioner. Nøgleordene har været involvering af og individuel tilpasning i forhold til den enkelte svømmer for derigennem at opnå en kvalitet og fleksibilitet i træningen af seniorsvømmere, der gør, at de fortsætter som aktive og udfolder deres fulde potentiale frem for at stoppe før, de når dette.

Udskriv

Farum Svømmeklub ansætter Claus Buus som ny K2 træner

.

Farum Svømmeklub har ansat Claus Buus som ny træner for K2, klubbens andethold. Claus er 28 år og kommer fra en lignende stilling i Herlev.

I samarbejde med cheftræner Thomas Jansson skal Claus implementere klubbens filosofi om individualisering af træningen overfor svømmerne på holdet, for således at udvikle svømmerne til en karriere, der rækker ind i voksenalderen.

Claus er ansat fra 1. august. Vi er glade for at kunne byde Claus velkommen i klubben og ser frem til et godt samarbejde.

Udskriv

Seniorsvøming i Danmark

.

3 artikler fra Farum Svømmeklub, også publiceret på simma.nu, hvor der er åben for debat.

Hvorfor halter det, og hvad skal der til for at rette op på dette?

Af Peder Wang Hansen, formand for Farum Svømmeklub

Vi har nu gennem snart to år i Farum Svømmeklub haft Thomas Jansson, tidligere svensk landstræner og sportschef, ansat som cheftræner og har derigennem fået perspektiveret rammerne for seniorsvømning i Danmark. Med dette indlæg vil vi gerne dele vores erfaringer og komme med bud på, hvad der skal til for at opbygge velfungerende seniormiljøer på klubniveau. Konklusionen er klar – det står og falder med trænerkompetencen.

Udskriv

Træning af seniorsvømmere

.

Af Thomas Jansson, cheftræner, Farum Svømmeklub

Mit udgangspunkt er, at vi ikke har seniorsvømmere, da vores svømmere stopper for tidligt, og at man som svømmer først topper, når man passerer de femogtyve. Først da er alt på plads, som kræves for at kunne præstere bedst muligt.

 

Udskriv

Farum Svømmeklub som seniormiljø

.

Af Niklas Hedegaard, elitesvømmer, Farum Svømmeklub

Hvad er det der gør at man gider fortsætte med at svømme til langt op i 20’erne og for nogle enkelte endnu længere? Jeg ved godt, at min alder (21) endnu ikke er så fremskreden, men jeg har alligevel nogle idéer og mål, der gør, at jeg sagtens kan se mig selv svømme flere år endnu.

Udskriv

Generalforsamling 20. marts 2012

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 20. marts 2011 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt