Fornem pris til ildsjæl i Farum Svømmeklub

.

IMG 4819-2Torsdag den 28. november modtog næstformand i Farum Svømmeklubs bestyrelse, Lars Bo Pedersen, Nordea-fondens ”Det gode liv”- pris (også kaldet Nordea Sportspris). Prisen er et initiativ, som Nordea-fonden gennem mange år har uddelt til dygtige og dedikerede frivillige i landets foreninger.

 

Generalforsamling 12. marts 2013

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Generalforsamling 20. marts 2012

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 20. marts 2011 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Sponsorstævne 2011

.

Den 18. september mellem kl. 10.30 og 11.30 svømmes der sponsorstævne i Farum Svømmehal. Vi skal forsøge at slå rekorden fra 2009 både hvad angår distance (291,7 km) og indsvømmet beløb (282.000 kr).

 

Herunder kan du downloade alle de dokumenter der skal bruges, når du skal finde sponsorer.

 

Brev til sponsorer i PDF.

Sponsoraftale både i Word og PDF.

Generalforsamling 16. marts 2011

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer afgår

.

Bestyrelsesmedlem Jens Duus, næstformand og formand for konkurrenceudvalget, har valgt at trække sig fra bestyrelsen pr. den 19-11-2010. Suppleant Jette Sejr Aagaard er indtrådt i bestyrelsen pr. 24-11-2010.

Bestyrelsesmedlem Gitte Letting, medlem af breddeudvalget, har valgt at trække sig fra bestyrelsen pr. den 23-11-2010. Suppleant Hanne Gadfelt er indtrådt i bestyrelsen pr. 24-11-2010.

 

På Bestyrelsesmødet den 24-11-2010 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Næstformand, Lars Bo Pedersen
  • Konkurrenceudvalget, Lars Bo Pedersen (formand), Jette S. Aagard, Peder W. Hansen.
  • Breddeudvalget, Kenneth Johansen (formand), Helle Bastiansen, Hanne Gadfelt.
  • Økonomiudvalget, Ina Rasmussen, Peder W. Hansen.
  • Supportudvalget, Helle Bastiansen (formand), Hanne Gadfelt, Kenneth Johansen, Lars Bo Pedersen.

 

Sponsorstævne 2010

.

Den 12. september mellem kl. 10 og 11 svømmes der sponsorstævne i Farum Svømmehal. Vi skal forsøge at slå rekorden fra sidste år både hvad angår distance (291,7 km) og indsvømmet beløb (282.000 kr).

 

Herunder kan du downloade alle de dokumenter der skal bruges, når du skal finde sponsorer.

 

Brev til sponsorer i PDF.

Sponsoraftale både i Word og PDF.

Generalforsamling 17. marts 2010

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Det er i år et lige år, og derfor er flg. på valg:
Formand Peder Wang Hansen
Henrik Daugbjerg Petersen
Bente Taagholt