Udskiftning i bestyrelsen

.

Jan Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af 1. suppleant Michael Reber.

Vi takker Jan for hans frivillige arbejde og energi med især planlægning og afvikling af Farum Cup og en tak for hans tid i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Farum Svømmeklub