Referat af generalforsamling 31. oktober 2017

.

Referat af generalforsamlingen den 31. oktober ligger nu på hjemmesiden. Læs det her.