Kandidater til bestyrelsen

.

På tirsdag den 5. december er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling kl. 19.30
Læs indkaldelsen her

Ad dagsordenens punkt 1 foreslår bestyrelsen, at følgende vælges som dirigent og referent:
Dirigent: Michael Krüger
Referent: Jette Aagaard

Ad dagsordenens punkt 2 skal bestyrelsen oplyse, at følgende har meddelt deres kandidatur til bestyrelsen.
Kasserer: Martin Wagner
Bestyrelsesmedlem: Ulrik Olsen

Bestyrelsessuppleanter, der vælges to af følgende tre kandidater:
Camilla Sulsbrück, Tina Henriksen og Jan Nielsen