Generalforsamling 2020

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Alle medlemmer har modtaget mail om tilmelding.
Grundet forsamlingsforbud og corona retningslinjer, ønsker vi tilmelding til årets generalforsamling.

Har du ikke modtaget invitation på mail, skal du skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tilmeldingsfristen er onsdag den 21. oktober.

Gennemføres som planlagt.
Opdateret med dokumenter.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

 

I år er følgende på valg

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ulrik Olsen - ønsker ikke genvalg
Peter Jørn Jensen - er af bestyrelsen indstillet til formand for 1-årig periode

Bestyrelsen indstiller Grith Kemnitz og Pernille Lund-Schierbeck

Suppleanter for 1 år
1. suppleant indstiller bestyrelsen Steen Lærke Nielsen
2. suppleant indstiller bestyrelsen Philip Greve

Revisor for 1 år
Evan Klarholt - ønsker genvalg

Ekstraordinær valg af formand for en 1-årig periode
Formand, Finn Hansen træder ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller Peter Jørn Jensen.

 

Frister

  • Kandidater til posterne i bestyrelsen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Frist for ovenstående er onsdag den 21. oktober 2020.
Kandidater og forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer

  1. Tidssvarende formuleringer og opdateringer
  2. Ændring af §2 Formål, §5 Udmeldelse, §6 Kontingent, §8 Ordinær generalforsamling ifm tidsfrister og stemmeret

Se bilag "Vedtægter - Opdatering 2020" og "Forslag til Vedtægtsændringer"

 

Dokumenter

Bestyrelsens skriftlige beretning
Årsrapport 2019-2020
Vedtægter - Opdatering 2020
Forslag til Vedtægtsændringer