Generalforsamling 2019

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 30. oktober 2019 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Opdateret med indkomne forslag, bestyrelsesvalg og forberedende dokumenter

 

I år er følgende på valg

Formand for 2 år
Finn Hansen - er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Tina Korndal-Henriksen - ønsker ikke genvalg
Lars Møller - ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller Sanne Høck Just
Såfremt forslag om vedtægtsændring stemmes for, vil valg af yderligere 1 bestyrelsesmedlem udgå

Suppleanter for 1 år
1. suppleant indstiller bestyrelsen Peter Jensen
2. suppleant indstiller bestyrelsen Philip Greve

Revisor for 1 år
Bestyrelsen indstiller Evan Klarholt

Ekstra valg af kasserer for en 1-årig periode
Kasserer, Martin Wagner ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Såfremt forslag om vedtægtsændring stemmes for, vil dette ekstra valg til kassererposten udgå

 

Frister

  • Kandidater til posterne i bestyrelsen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Frist for ovenstående er onsdag den 23. oktober 2019.
Kandidater og forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring

Ændring af §12 – Bestyrelsen

  • Antal bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 7 til 5 medlemmer
  • Kassererposten udgår

Det medfører ændringer i §9 – Dagsorden og §13 – Regnskab.
Se bilag "Forslag til Vedtægtsændringer"

Baggrund: Denne vedtægtsændring er begrundet i en organisatorisk forandring, hvor alle driftsmæssige opgaver outsources og bestyrelsens hovedopgaver sikres fuld opmærksomhed og en bedre mulighed for at kunne analysere og udføre controlling. Det vurderes at 5 bestyrelsesmedlemmer i en fremtidig bestyrelse er tilstrækkelig og at kassererposten ikke længere findes nødvendig.

Herudover følger et par små rettelser til layout.

 

Dokumenter

Årsrapport 2018-2019
Forslag til Vedtægtsændringer