Generalforsamling 2018

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 31. oktober 2018 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Opdateret med indkomne forslag, bestyrelsesvalg og forberedende dokumenter

 

I år er følgende på valg

Kasserer for 2 år
Martin Wagner - er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Jan Nielsen - er villig til genvalg
Michael Hansen - er villig til genvalg
Ulrik Olsen - er villig til genvalg

Ekstra valg (for 1 år)
Jákup Jakobsen ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen har besluttet at der foretages et valg om den ledige bestyrelsespost for 1 år.

Bestyrelsen indstiller Tina Korndal-Henriksen for en 1-årig periode

Suppleanter for 1 år
1. suppleant indstiller bestyrelsen Michael Reber Knudsen
2. suppleant indstiller bestyrelsen Michael Krüger

Revisor for 1 år
Steen Andersen - er villig til genvalg


Frister

  • Kandidater til posterne i bestyrelsen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Frist for ovenstående er onsdag den 24. oktober 2018.
Kandidater og forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring
At indføre en paragraf i vedtægterne vedr. Tegning.
"Klubben tegnes overfor pengeinstitutter af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening."

Baggrund: Denne vedtægtsændring er udelukkende en sikring af de midler Farum Svømmeklub har som indestående i pengeinstitutter.

 

Dokumenter

Bestyrelsens skriftlige beretning
Årsrapport 2017-2018