Generalforsamling 2020

on .

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Alle medlemmer har modtaget mail om tilmelding.
Grundet forsamlingsforbud og corona retningslinjer, ønsker vi tilmelding til årets generalforsamling.

Har du ikke modtaget invitation på mail, skal du skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tilmeldingsfristen er onsdag den 21. oktober.

Gennemføres som planlagt.
Opdateret med dokumenter.

Generalforsamling 2019

on .

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 30. oktober 2019 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Opdateret med indkomne forslag, bestyrelsesvalg og forberedende dokumenter

Udskiftning i bestyrelsen

on .

Jan Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af 1. suppleant Michael Reber.

Vi takker Jan for hans frivillige arbejde og energi med især planlægning og afvikling af Farum Cup og en tak for hans tid i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Farum Svømmeklub

Generalforsamling 2018

on .

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 31. oktober 2018 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Opdateret med indkomne forslag, bestyrelsesvalg og forberedende dokumenter

Udskiftning i bestyrelsen

on .

Lotte Dige er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af 1. suppleant Jan Nielsen.

Lotte har valgt at udtræde af bestyrelsen og sponsorudvalget, efter at hendes datter har valgt ikke længere at svømme på konkurrenceniveau.

Vi takker Lotte for hendes frivillige arbejde og energi i sponsorudvalget og en tak for hendes tid i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Farum Svømmeklub

Kandidater til bestyrelsen

on .

På tirsdag den 5. december er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling kl. 19.30
Læs indkaldelsen her

Ad dagsordenens punkt 1 foreslår bestyrelsen, at følgende vælges som dirigent og referent:
Dirigent: Michael Krüger
Referent: Jette Aagaard

Ad dagsordenens punkt 2 skal bestyrelsen oplyse, at følgende har meddelt deres kandidatur til bestyrelsen.
Kasserer: Martin Wagner
Bestyrelsesmedlem: Ulrik Olsen

Bestyrelsessuppleanter, der vælges to af følgende tre kandidater:
Camilla Sulsbrück, Tina Henriksen og Jan Nielsen

Ekstraordinær generalforsamling

on .

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
  2. Valg af kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 2 bestyrelsessuppleanter
    - Kassereren vælges for en 1-årig periode
    - Bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode
    - To bestyrelsessuppleanter vælges for en 1-årig periode

Ad punkt 2:
Kasserer Morten Jørgensen, Johnny Degnbol, Jesper Aarosiin Hansen og 2. suppleant Ilsabe Børsting har meddelt bestyrelsen at de ønsker at fratræde. 1. bestyrelsessuppleant Lotte Dige er trådt ind i bestyrelsen for en 1-årig periode i stedet for Johnny Degnbol.

Bestyrelsen består for nærværende af følgende:
Finn Hansen, formand
Michael Hansen, næstformand
Jákup Jacobsen, bestyrelsesmedlem
Lars Møller, bestyrelsesmedlem
Lotte Dige, bestyrelsesmedlem

Jf. § 12 i klubbens vedtægter skal bestyrelsen bestå af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer, i alt 7 medlemmer. Bestyrelsen mangler dermed ifølge vedtægterne en kasserer og et bestyrelsesmedlem. Endvidere mangler der to bestyrelsessuppleanter, som bestyrelsen foreslår vælges i samme ombæring.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter skal indsendes skriftligt til bestyrelsen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), og være bestyrelsen i hænde senest den 28. november 2017, som er 7 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, jf. § 8 i klubbens vedtægter.

Se de indstillede kandidater her

Ny bestyrelse efter generalforsamlingen

on .

Efter den ordinære generalforsamlingen den 31. oktober 2017, har den nye bestyrelse i Farum Svømmeklub konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Finn Hansen
Kasserer: Morten Jørgensen
Næstformand: Michael Hansen
Bestyrelsesmedlem: Johnny Degnbol
Bestyrelsesmedlem: Jákup Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Jesper Aarosiin Hansen
Bestyrelsesmedlem: Lars Møller

Referat fra generalforsamlingen vil være at finde på hjemmesiden i uge 45, vi skal lige have dirigenten til at skrive under på at alt er gået rigtig for sig.

Generalforsamling nr. 2 2017

on .

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal på Hotel FC Nordsjælland, Farum Park 2, 3520 Farum. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt