Omklædning og afvaskning

.

Se plantegning for omklædningsfaciliteterne

Børn fra de fylder 7 år, samt yngre selvhjulpne børn skal klare omklædning selv (uden hjælp fra forældre).
Vi henstiller på det kraftigste til, at forældre, til børn som kan klare sig selv i omklædningen, bliver ude af omklædningsrummene.

Der er en garderobevagt (guide) i omklædningen i tidsrum med mange børnehold.
Læs mere om garderobevagt her

 

omklædning corona

 

Skilte og pile viser vej gennem omklædningen

-> Følg blå pile ind

-> Følg grønne pile ud

 

Maksimalt 10 personer i hver omklædnings bås

Der er 2 båse i dame- og herreomklædningen, med afmærkede pladser

Omklædnings båse anvendes kun på vej ind i svømmehallen

 

Dit tøj skal med dig til bassinkanten

Skabe vil være afspærret og må ikke benyttes. Medbring en taske/pose til dit tøj.

Sko kan stilles på skohylde eller du kan have dem med dig i en skopose

 

Afvaskning inden svømning skal ske hurtigt og effektivt 

Alle brusere er adskilt af et badeforhæng

Regler for afvaskning skal følges også efter toiletbesøg

 

Lynbad efter svømning

Klorvand skylles af og vi henstiller til at det lange bad foretages hjemme. 

Hjælp til at sikre plads til de personer der er på vej til svømning.

 

Påklædning i afmærket område i garderoben

Hjælp til at holde området tørt og vent med at tage sko på til du forlader omklædningen
Du forlader omklædningen uden om omklædningsbåsene

 

OBS: Sauna vil være afspærret og slukket