Coronapas

.

Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas

Coronapas gælder kun medlemmer der deltager i en aktivitet.
Der er ikke længere krav om coronapas for forældre der deltager med sit barn i vandtilvænning eller forældre der hjælper sit barn gennem omklædningen.

 

Coronapas skal kunne fremvises ved bassinkanten

Farum Svømmeklub er pålagt at foretage stikprøvekontrol

Se hvordan du bruger coronapas
https://coronasmitte.dk/Media/637545109916197400/S%C3%A5dan%20bruger%20du%20coronapas.pdf

 

Hvad er et coronapas?

Et coronapas er digitalt.

Gyldigt coronapas er når der kan sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

  • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
    eller
  • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis)

Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen
MinSundhed (findes også som app).

Fritagelse for coronapas accepteres

 

Læs mere om retningslinjer for omklædning