Invitation til Farum Cup 2022

Så er invitationen til det 23. Farum Cup klar!

Vi har rykket stævnet en smule så det ligger knap en måned før div danske mesterskaber og er en ideel mulighed for at teste formen af, eller måske prøve at svømme en finale for første gang.

Der er finaler for både seniorer, juniorer og årgangssvømmere.

Der er pengepræmier til de 3 bedste kvindelige og 3 bedste mandlige svømmer på henholdsvis 3000kr. – 2000kr. – 1000kr.

Vel mødt!

Klik her for at se invitationen

 FarumCup22

 

Simon Winther er ny klubchef i Farum Svømmeklub

Farum Svømmeklub har i dag ansat Simon Winther som ny klubchef og sportslig ansvarlig. Simon kommer fra en stilling i Dansk Svømmeunion, hvor han blandt andet har været ansvarlig for uddannelsen af konkurrencetrænere i Danmark. Endvidere har Simon selv været tilknyttet det NationaleTræningsCenter som træner ligesom han har været ansvarlig for hele trænerlicensprogrammet.

"Det er en særdeles stor glæde, at vi kan byde Simon Winther velkommen til klubben som ny cheftræner. Men det er jo også et velkommen hjem til Simon, som har været i klubben tidligere. Hele klubben lige fra de mindste i Svømmeskolen til de ældste OL svømmere ligger Simon meget på sinde og vi får jo ikke bare en ny klubchef der også har 26 års trænererfaring, men også Simons enorme erfaring fra det nationale- og internationale svømmemiljø. Sammen med resten af trænerteamet bliver han en kæmpe gevinst for os”, fortæller klubbens formand Peter Jørn Jensen.

Simons fornemste opgave de kommende år bliver at få videreudviklet klubbens solide fundament og skabt en vej tilbage til toppen af dansk svømning. 

“Jeg glæder mig helt enormt til at komme i gang i klubben igen og gå fra en mere konsulentbaseret hverdag, til at skulle arbejde med svømmerne og trænerteamet hver eneste dag. FSK er en spændende svømmeklub med et godt og stort potentiale, som vi skal have forløst over det kommende årti.” siger Simon, inden han fortsætter “Jeg kender jo det meste af trænerteamet og svømmeskolen i forvejen og sammen med vores netværk og samarbejdspartnere, bliver det et rigtigt stærkt setup.”

Simon har første arbejdsdag den 1. december.

Klubbens kontakt:

Fmd. Peter Jørn Jensen, 51177497

Simon Winther, 42484979

Simon

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub, der afholdes tirsdag d. 26. oktober 2021 - jf. vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
 6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
  A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
  B: I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
 7. Eventuelt

===

Punkt-4:

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 12, stk. 3 som følger:

 • 12, Stk. 3. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som
 • er fyldt 18 år
 • har været medlem af Farum Svømmeklub i mindst 6 måneder,
 • ikke er i kontingentrestance.

Ansatte i Farum Svømmeklub er ikke valgbare til bestyrelsen.

Én forælder til et medlem under 18 år er valgbar, hvis det pågældende medlem opfylder betingelserne, bortset fra punkt-a.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at én forælder til et medlem mellem 18 - 25 år er valgbar, hvis det pågældende medlem opfylder punkt-b og punkt-c ovenfor.

Punkt-6, litra-A: Ingen medlemmer har anmeldt kandidatur til bestyrelsen. På valg er - 

 • Formand Peter Jørn Jensen (genopstiller). Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem Sanne Høck Just (genopstiller). Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem Michael Reber Knudsen (genopstiller ikke). Bestyrelsen indstiller i stedet Louise Færgemann.
 • 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen indstiller Steen Lærke Nielsen (1. suppleant) og Philip Greve (2. suppleant) til genvalg.
 • Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller registreret revisor Evan Klarholt til genvalg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Farum Svømmeklub, d. 19/10-2021

NS-minstævne den 7. november i Farum

NS-ministævne - november 2021

2. oktober 2021

Invitation til NS-ministævne i Farum Svømmehal, søndag den 7. november 2021.
Farum Svømmeklub indbyder hermed Laksen, Slangerup, Jyllinge, Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge og Hillerød til sæsonens andet NS-ministævne.

Praktisk info og tilmelding:

Dato:

Søndag den 7. november 2021

Adresse:

Farum Svømmehal, Farum Park 20, 3520 Farum

Stævneleder:

Anne-Mette Jørgensen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stævnet:

Lukket invitationsstævne – kortbane (25m) – 6 baner – Manuel tidtagning

Tidspunkter:

Adgang til omklædning kl. 8.45
Indsvømning kl. 09.00-09.55
Holdledermøde kl. 08.45
Officialsmøde kl. 9.00
Holdkapkort kl. 9.15 afleveres i sekretariatet i hallen
Stævnestart kl. 10.00

Grupper:

Bemærk vi har ikke grupper på årgange, så der er medaljer til årgang 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013/yngre

Holdkap Gruppe 1: Årgang 2005, 2006 og 2007
Holdkap gruppe 2: Årgang 2010, 2011 2012 og 2013/yngre

Løb:

1+2 100 ryg

3+4 50 fri

5+6 100 bryst

7+8 50 ryg

9+10 100 IM                   

11 4 x 50 fri – Mix                   

(Piger ulige – Drenge lige, bortset fra løb 11, der er mix)

Præmier:

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb i hver årgang samt i hver holdkapgruppe.

Kravtider:

Der er ingen kravtider, men klubberne skal påføre anmeldelsestider.

HUSK svømmere der har opnået sølvnål kan ikke deltage

Tilmelding:

Hver svømmer må svømme op til 2 individuelle løb + holdkap.
Idet der er tale om en mix-holdkap, må hver klub stille med 4 hold.
Tilmeldinger via svømmetider senest onsdag den 27. oktober 2021.

Officials:

Hver af de deltagende klubber stille med 3 officials (A6=6), heraf skal mindst 2 (A6=4) være dommeruddannet. Navne og moduler bedes meddelt sammen med tilmeldingen af svømmerne.

Afmelding:

Fredag den 5. november kl. 12.00 på mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub


Bestyrelsen i Farum Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 - 20.30.

Generalforsamlingen afholdes i FSU-lokalet ved Svømmehallen på adressen Farum Park 20, 3520 Farum.  

Dagsorden jf. vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
 6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
  A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
  B: I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
 7. Eventuelt

Punkt-4: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling d. 26. oktober skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 8, stk. 5. 

Punkt-6, litra-A: På valg er - 

 • Formand Peter Jørn Jensen (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Sanne Høck Just (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Michael Reber Knudsen (genopstiller ikke)
 • 2 bestyrelsessuppleanter

Kandidater til posterne i bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 8, stk. 3.

Medlemmers forslag samt kandidatur til bestyrelse eller bestyrelsessuppleant fremsendes til Farum Svømmeklub ved brug af mailadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Farum Svømmeklub, d. 27/9-2021

Første svømmedag

swimming lessons

Velkommen til en ny svømmesæson.

Første svømmedag nærmer sig og vi glæder os til at se dig.

Vi har samlet et par informationer inden din første svømmedag.

Læs mere her