Sæsonstart udsættes til 8. november 2019

Reparation af 50m bassinet er beklageligvis blevet forsinket.

Ny dato for sæsonen 2019-2020

Sæsonstart fredag den 8. november 2019
Sidste undervisningsdag søndag den 28. juni 2020

Furesø Kommune og klubberne – Havbasserne, Farum Svømmeklub og Farum-Familie-Svøm – har i fællesskab søgt efter den bedste løsning, der sikrer klubbernes medlemmer mest mulig svømmetid i den kommende sæson. Vi finder at den bedste løsning er, at sæsonen flyttes.

Læs også udtalelse fra Furesø Kommune

Tilmelding åben til sæsonen 2019-2020

tilmeldingTilmeld dig her eller læs mere om vores svømmetilbud


Vi tilbyder svømmeundervisning til børn og unge i alderen 3½-18 år.

Voksne fra 18 år kan tilmelde sig voksen crawl-hold, hvor du kan lære crawl eller forbedre din svømmestil og kondition.

Sæsonen starter 8. november (bemærk ny dato), grundet renovering af bassinet.

 

Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 30. oktober 2019 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Opdateres løbende med forberedende materiale