Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub


Bestyrelsen i Farum Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 - 20.30.

Generalforsamlingen afholdes i FSU-lokalet ved Svømmehallen på adressen Farum Park 20, 3520 Farum.  

Dagsorden jf. vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
 6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
  A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
  B: I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
 7. Eventuelt

Punkt-4: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling d. 26. oktober skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 8, stk. 5. 

Punkt-6, litra-A: På valg er - 

 • Formand Peter Jørn Jensen (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Sanne Høck Just (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Michael Reber Knudsen (genopstiller ikke)
 • 2 bestyrelsessuppleanter

Kandidater til posterne i bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 8, stk. 3.

Medlemmers forslag samt kandidatur til bestyrelse eller bestyrelsessuppleant fremsendes til Farum Svømmeklub ved brug af mailadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Farum Svømmeklub, d. 27/9-2021

Første svømmedag

swimming lessons

Velkommen til en ny svømmesæson.

Første svømmedag nærmer sig og vi glæder os til at se dig.

Vi har samlet et par informationer inden din første svømmedag.

Læs mere her